Maison de Quartier Oy – Kielipalvelut.net on Helsingissä v. 2001 Julien Colot’n ja Elenita Suomisen perustama kielikoulu, joka on kouluttamisen markkinajohtaja julkisella sektorilla.

Asiakkaitamme ovat mm. Ulkoasiainministeriö, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä kaikki sen hallinnonalaan kuuluvat laitokset  (Opetushallitus, Suomen Akatemia, CIMO, CELIA, Museovirasto, Kansallisarkisto), Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNET sekä kaikki sen hallinnonalaan kuuluvat laitokset (Suomen ympäristökeskus, Evira, Metla, MTT, RKTL ja Geodeettinen laitos), Ilmatieteen laitos jne. Ei ole sattumaa, että he ovat valinneet meidät palveluntarjoajakseen –  he ovat tunnustaneet toimintamme parhaimmuuden tarkkojen ja vaativien tarjouspyyntöjen vertailun myötä.

Meillä on viikoittain keskimäärin 200 kielikurssia, joille osallistuu yhteensä 1200 opiskelijaa. Kouluttajia meillä on kolmisenkymmentä, ja he ovat kaikki syntyperäisesti opetettavaa kieltä puhuvia, akateemisesti päteviä ja kokeneita kielivalmentajia, jotka puhuvat myös suomea.

Yrityksemme taloudellinen tilanne on erinomainen, viimeisimmän luottoluokituksen mukaan AAA. Palvelunhallinnon laatu sekä kouluttajiemme soveltuvuus on tarkistettu objektiivisesti sekä perinpohjaisesti asiakkaidemme toimesta. Näin ollen Maison de Quartier Oy ei ole pelkästään markkinoiden tervepohjaisin palveluntarjoaja, vaan myös sanojensa mittainen ja palvelukuvaustensa mukainen.

Print Friendly, PDF & Email