Maison de Quartier Oy – Kielipalvelut.net  on ainoa kielikoulutusyritys, joka on aivan alusta asti perustanut henkilöstövalintansa vain natiiveihin, syntyperäisesti opetettavaa kieltä äidinkielenään puhuviin kouluttajiin. Tämä on meidän takuumme siitä, että kouluttajat hallitsevat täysin opetettavan kielen (sekä siihen liittyvän kulttuurin). Kaikki kouluttajamme asuvat Suomessa pysyvästi ja he puhuvat hyvin suomea. Useimmat heistä ovat suomalaisen ja toisen kulttuurin perheiden isiä ja äitejä. He ovat kaikki akateemisesti päteviä opettamaan äidinkieltään vieraana kielenä ja lisäksi heidän Suomessa tapahtuvaa opetustyötään rikastuttavat aiemmat ammattikokemukset omasta kotimaastaan:  heistä löytyy esim. toimittajia, juristeja, yliopistolla uraa luoneita, myyntipäälliköitä, tulkkeja, kääntäjiä, konsultteja, jne. Suomessa vietettyjen vuosien ja koulutustehtävien aikana heidän kompetenssinsa ovat vahvistuneet entisestään.

Laitamme ulkomaiden asiantuntemuksemme ja osaamisemme Suomen kansainvälistymistä kehittäävään palveluun.

Print Friendly, PDF & Email