Yhteistyö toimii kanssamme mutkattomasti, helposti ja nopeasti, ja kaikki hallinnointiin tai muilta osin kanssakäymiseen liittyvät asiat sovitaan suomen kielellä. Olipa teillä jo valmiit koulutus- tai ryhmäehdotukset tai vasta koulutuksesta kiinnostuneiden nimilista, voitte ulkoistaa koulutuksen suunnittelun meille kokonaisuudessaan. Meillä on kyky hoitaa itse ilmoittautumisten vastaanotto, tarvekartoitukset, tasotestaukset ja alkuhaastattelut kouluttajien kanssa, kurssien muodostaminen sekä aikataulutus.

Tarjoamme asiakkaillemme käyttöön sähköisen osallistumisen seuranta- ja raportointijärjestelmän, johon kirjaudutaan sivuilta www.kielipalvelut.net. Kullekin HR-vastaavalle annetaan omat tunnukset, joiden avulla palveluun kirjaudutaan. Järjestelmä perustuu laajalti akateemisissa verkostoissa käytössä olevaan standardiin, Moodleen (käytössä myös ja mm. Helsingin yliopistolla, kauppakorkeakoulussa jne.). Sen käyttäminen on helppoa ,eikä edellytä minkään teknisen sovelluksen asentamista.  Me huolehdimme, että sieltä löytyvät kaikki koulutusten hallinnointiin liittyvät, ajan tasalla olevat tiedot: tiedot kurssien kokoonpanoista, läsnäoloaktiivisuudesta, kuvaus tuntien sisällöstä, kartoitukset ja tasotestit jne.

Palautteenanto

Työskentelemme tavoitteellisesti ja saadusta palautteesta raportoidaan yhteyshenkilöllenne yhteisesti sovittavan mallin ja aikataulun mukaisesti. Lukukausien lopuksi teetämme kurssilaisille aina palaute- ja arviointikyselyt. Voimme halutessanne sopia muunlaisestakin aikataulusta. Asiakkaalla on mahdollisuus myös aina halutessaaan tavata koulutuskoordinaattoriamme (sekä tarvittaessa kurssin kouluttajaa) mahdollisen palaute- ja jatkosuunnittelutapaamisen merkeissä. Mainittakoon myös,  että koska henkilöstöömme kuuluu useita kouluttajia samasta kielestä, voimme tarpeen vaatiessa vaihtaa kouluttajan toiseen ilman että palvelun toteuttaminen tai laatu kärsivät.

Print Friendly, PDF & Email