Kaikki palvelumme räätälöidään asiakkaan tarpeisiin. Koulutuksemme viitekehys ja raamit ovat eurooppalaisessa kuusiportaisessa kieltenopetuksen ja -oppimisen ohjeistuksessa (tasot A1–C2, lue lisää:  klikkaa tästä). 

Laadimme koulutussuunnitelman kartoitettuamme tarpeenne ja tavoitteenne, jotka sovitaan yhdessä HR-osastonne kanssa. Käytämme apuna osallistujille jaettavaa alkukartoituskyselyä sekä taitotasotestiä ja henkilökohtaista kouluttajan kanssa pidettävää alkuhaastattelua.

Kielivalikoimamme: englanti, ruotsi, ranska, venäjä, espanja,  portugali, suomi (ulkomaalaisille ja äidinkielen kielenhuolto), saksa, arabia, japani, kiina, vietnam, viro, tanska.

Koulutamme niin kielen perusteita ja yleiskieltä kuin ammattikieltäkin, mutta niiden lisäksi kielenkäyttöä konkreettisissa tilanteissa. Koulutuksemme luovat edellytykset tarvittavaan kanssakäymiseen, jotta osallistujat omaksuvat keinot ottaa yhteyttä tai tehdä yhteistyötä ulkomaiden kanssa.

Kielitaitoa kehittävän ja ylläpitävän koulutuksen lisäksi tarjoamme eri teemoihin painottuvaa koulutusta kuten presentaatiot, kokoukset, neuvottelu- ja argumentointitaidot, puhelin- ja sähköpostivalmennus, akateeminen tai tieteellinen kirjoittaminen, liike-elämän valmennukset, small talk, kielisparraus, puheenvuorojen tai tapaamisten simulointi ja niihin valmistautuminen, tekstien tai puheen stilisointi jne. Henkilökohtaisesti kouluttajan kanssa joko yksityisesti tai pienryhmänä tapahtuvan ekstensiivi- ja intensiivikoulutuksen lisäksi koulutamme myös verkko-opetuksen avulla.

Kurssilaisemme kattavat monia profiileja; heissä on mm. ministereitä, suurlähettiläitä, kansanedustajia, asiantuntijoita ja korkeita virkamiehiä, juristeja, päälliköitä, yritysjohtajia, tutkijoita, sihteeri- tai avustavaa työtä tekeviä henkilöitä jne. Meidän kielikoulussamme ei ole lukion- tai työväenopistojen opettajia, joita markkinoilla tarjotaan yrityskoulutuksen hinnalla.  Olemme ainoa palveluntarjoaja, joka on aidosti erikoistunut käytännönläheiseen ja hyödylliseen vieraiden kielten ammattimaiseen kieltenopetukseen. Mainittakoon selvyyden vuoksi myös, ettemme sekoita palveluihimme suggestopediaa tai muita henkilöstön kehittämistä tai valmennusta kuvaavia näennäistieteitä. 

Kaikki kouluttajamme ovat myös sosiaalisia ja miellyttäviä, ja heillä on tarvittavat valmiudet todelliseen kanssakäymiseen sekä kyky innostaa osallistujia. Haluamme kuitenkin tähdentää, että vaikka koulutuksemme ovatkin viihdyttäviä, ne eivät ole kevyttä viihdettä. Olemme alan ammattilaisia, jonka veroisia ette muualta löydä: vieraan kielen kouluttamiseen erikoistuneiden kouluttajien yhteenlittymä, joka  tuottaa kielipalveluja ammattilaisten työelämän kielellisiin tarpeisiin.

Print Friendly, PDF & Email